ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι πτυσσόμενες πόρτες και τα παράθυρα ασφαλείας μπορούν να χρωματιστούν σε όλο το χρωματολόγιο RAL που παρατίθεται παρακάτω: